həyasızlıq

həyasızlıq
is. Abırsızlıq, utanmazlıq, arsızlıq, ədəbsizlik, sırtıqlıq; həyasız, abırsız hərəkət, söz. Kök və əndamlı xanımın baxışlarından nə isə həyasızlığa oxşar bir cəsarət tökülürdü. M. İ.. Səməndər <Nərgizin> həyasızlığına görə hiddətlənmişdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dülümək — (Cəbrayıl) həyasızlıq etmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləçərrix’ — (Gədəbəy, Qazax, Şəmkir) həyasızlıq. – Ləçərrix’ pis şeydi, adamı hörmətdən salar (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sıyapırrığ — (Əli Bayramlı) utanmazlıq, həyasızlıq, sırtıqlıq. – Axır ki, sən sıyapırrığunnan əl çəkmədün …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • simitan — I (Gəncə, Goranboy, Lənkəran, Meğri, Təbriz) utanmaz, həyasız, sırtıq. – Dadaş çox simitandı (Lənkəran); – Nə simitan uşaxdı (Təbriz) ◊ Simitannığ eləməg (Lənkəran) – həyasızlıq, sırtıqlıq eləmək. – Dadaş hələ də simitannığ eləyir II (Zəngilan)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sitallıx — (Qəbələ, Şuşa, Tovuz) 1. tərslik. – Oqtayın sitallıxda tayı yoxdu, nə dedi gərəx’ o ola (Tovuz) 2. nadinclik 3. həyasızlıq, sırtıqlıq. – Əhməd sitallıxnan iş görür (Qəbələ) ◊ Sitallıx eləməx’ (Əli Bayramlı, Şuşa) – 1. tərslik etmək; 2. sırtıqlıq… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sitilcəmlix’ — (Göyçay) həyasızlıq, sırtıqlıq. – Diyən sitilcəmlix’dən əl çəkmiyəssən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tülənməy — (Şamaxı) həyasızlıq etmək. – Tülənməy həməşə sənün peşəndi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vəqahət — ə. həyasızlıq, sırtıqlıq, sinizm; qabalıq, kobudluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • abırsızlıq — is. Həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. <Tükəzbanı> həyasızlıqda, abırsızlıqda ittiham edənlərin də sayı yavaşyavaş azalırdı. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arsızlıq — is. Həyasızlıq, utanmazlıq, sırtıqlıq, abırsızlıq. Yaxınlaşan faytonçu isə hər şeyi arsızlıqla yola verməyə çalışır, bəzən ağlamsınır, lakin yenə də cəsarətlənib banditləri lağa qoyurdu. M. Hüs.. Arsızlığa qurşanmaq, özünü arsızlığa qoymaq – heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”